Generelle reisevilkår for Trysil Fjellbooking as

 

Hvem er ansvarlig:

Trysil Fjellbooking AS, Vestmovegen 26 

2420 Trysil. Tlf: +47 91 92 92 91

Avtalen gjelder mellom Trysil Fjellbooking AS, heretter kalt utleier og den som står som leietaker i bookingbekreftelse.

 

UTLEIER ER ANSVARLIG FOR:

At leietaker får en bekreftelse ved bestilling av opphold hos utleier. Enten det skjer ved online booking eller ved hjelp av utleier. Denne skal inneholde følgende: ankomstdato / avreisedato / vilkår for betaling.
At leietaker får informasjon ang utlevering av nøkkel og andre opplysninger som er av betydning for oppholdet.
At leietaker informeres, tidligst mulig før ankomst, ang. evnt forandringer ved oppholdet.
At enheten stemmer overens med booket enhet.
At leietaker får disponere sin enhet fra kl 17.00 på ankomstdag og til kl 11.00 på avreisedag.
NB: Utleier er ikke ansvarlig for evnt avtaler gjort med 3.part.

 

LEIETAKER ER ANSVARLIG FOR:

Enheten under hele oppholdet.
Å sjekke bekreftelsen for at ankomstdato, avreisedato og enhet stemmer overens med booking. Evnt oppdaget feil må varsles til utleier så fort som mulig.
Ved innsjekking å opplyse om antall personer som skal bo i enheten, dette skal ikke overskride det antall som er satt i beskrivelsen av enheten. Unntaket er små barn, som ligger i ekstra barneseng.
Å forholde seg til de generelle ordensregler for enheten som er beskrevet i infoperm.
Å varsle utleier om feil /mangler på enheten senest kl 10 dagen etter ankomst. Slik at utleier kan rette opp dette raskest mulig, i samråd med boende gjest. Dette gjelder også feil/mangler som oppstår underveis i oppholdet.
Hvis oppholdet har inkludert sluttrengjøring skal leietaker utføre punktene for grovrengjøring før avreise som beskrevet i infoperm. Har oppholdet ikke sluttrengjøring innkludert, eller det er kjøpt som en tillegstjenste skal leietaker utføre rengjøring som beskrevet i infoperm.
Å sette seg inn i opplysninger som er oppgitt i «INFOPERM» som ligger i enheten.
Å overholde aldersgrensen for enheten.
Å levere alle kvitterte nøkler for enheten. Hvis ikke alle nøkler kommer til rette, vil det bli ilagt et gebyr på 2000,-
Gjesten står fullt ansvarlig for alle eventuelle skader som måtte oppstå i boenheten og dens inventar som er forårsaket av at gjesten eller andre som har fått adgang til bostedet.
Overtredelse av bestemmelsene om røyke- og husdyrforbud medfører en renholdsavgift fra NOK 6000. Gjesten kan ikke bruke bostedet til noe annet enn det som ble avtalt ved bestilling (vanligvis bruk som fritidsbolig), og må ikke la flere personer overnatte der eller sette opp telt, campingvogn, musikkanlegg på tomten.
OPPSIGELSE AV AVTALE:

Trysil Fjellbooking har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten eller området rundt, samt om boenheten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate boenheten, uten at leiebeløpet tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer Trysil Fjellbooking en omkostnings avgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 5000. Trysil Fjellbooking forbeholder seg retten til ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen å kunne stenge boenheten og fjerne gjestens eiendeler.

 

VILKÅR FOR BETALING:

Ved betaling fra utlandet, skal utleier motta leiesummen som er oppgitt i norske kroner. Evnt valutaforskjeller, gebyrer o.l. skal dekkes av leietaker.
Dersom forskuddsbetaling eller sluttsummen ikke er utleier i hende innen utløpsdatoer (oppgitt på bekreftelsen) ansees dette som en avbestilling, og avbestillingsbestemmelsene trår i kraft.
Leietakere som gjør en forhåndsbooking for evnt neste sesong, må kunne forvente en prisoppgang.

Gjeldene tidsfrister for avbestilling og betaling kommer frem under bestillingsprosessen når type hytte/leilighet og periode er valgt. (før man trykker bestill)

 

AVBESTILLINGS/ENDRINGSFORSIKRING:

Denne skal bestilles enten online/manuelt hos utleier, samtidig som bookingen foretas. Og betales samtidig som forskuddsbetaling.
Forsikringen dekker leietakers avbestillingskostnader i forbindelse med at leietaker/ leietakers ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre rammes av akutt sykdom, alvorlig ulykke eller død.
For at forsikringen skal være gyldig, så må den dokumenteres av legeerklæring.
Gebyret for forsikringen er 250,- NOK

 

AVBESTILLING AV BOOKING MED AVBESTILLINGS/ENDRINGSFORSIKRING:

For booking som avbestilles med dokumentert forsikring, refunderes den innbetalte summen i sin helhet, minus innbetalt forsikringsgebyr og et ekspedisjonsgebyr på 250,- NOK

 

ENDRING AV BOOKING MED ENDRINGSFORSIKRING:

Ved endring til større enhet betales bare mellomlegg.
Ved endring til mindre enhet mer enn 60 dager før ankomst, refunderes hele prisforskjellen. (Hvis hele leiebeløpet allerede er innbetalt). Ellers foretas det en prisjustering.
Ved endring til mindre enhet mindre enn 60 dager før ankomst, refunderes hele prisforskjellen. (Hvis hele leiebeløpet allerede er innbetalt). Minus et eksp.gebyr på 250,- NOK, ellers blir det foretatt en prisjustering minus eksp.gebyr på 250,- NOK

 

ENDRING AV BOOKING UTEN ENDRINGSFORSIKRING:

Ved endring til større enhet betales mellomlegget + et eksp.gebyr på 250,- NOK
Ved endring til mindre enhet mer enn 60 dager før ankomst, refunderes hele prisforskjellen. (Hvis hele leiebeløpet allerede er innbetalt). Minus et eksp.gebyr på 500,- NOK
Ved endring til mindre enhet mindre enn 60 dager før ankomst, refunderes hele prisforskjellen. (Hvis hele leiebeløpet allerede er innbetalt). Minus et eksp.gebyr på 750,- NOK, ellers blir det foretatt en prisjustering minus eksp.gebyr på 750,- NOK

 

NB: AVBESTILLING/ENDRING MÅ ALLTID BEKREFTES PR E-POST BÅDE FRA UTLEIER OG LEIETAKER.

 

ALDERSGRENSER:

For å kunne booke opphold hos oss må leietaker være fylt 18 år og alle i reisefølget være over 18 år. Unntatt her er barn i følge med foresatte.
I periodene Jul, Nyttår, Påske og Trysilsmellen gjelder egne aldersgrenser:

I bookinger hvor over halvparten av reisefølget er mellom 18 og 23 år, så må alle deltagere betale et depositum på kr 1000,-NOK og underskrive en spesialkontrakt. Denne gir alle i reisefølget et likeverdig ansvar for bookingen, og ansvar for at gitte regler overholdes. Kontrakt og betalingsrutiner vil bli tilsendt i god tid før ankomst.

Denne ordningen er laget for at alle skal ha et trivelig opphold i Trysil.

Hvis leietaker m/følge ikke oppfyller disse kravene, kan følget bli nektet innsjekk. Innbetalt beløp refunderes ikke.

 

SKISTAR TRYSIL'S SNØGARANTI:

https://www.skistar.com/no/inspirasjon/sno-og-preparering/snogaranti/

Hvis denne garantien ikke innfris, kan leietaker avbestille sin booking og få refundert hele sitt innbetalte leiebeløp.
Utilfredstillende forhold i bakken, stenge heiser o.l. utover «snøgarantien» er utenfor utleiers ansvarsområde. Og medfører ingen rett til avbestilling eller refusjon.

 

FORCE MAJEUR:

Som følge av naturkatastrofer, brann, streik og krigshandlinger, faktorer som ingen av partene kan forutse, som fører til at leietakers opphold ikke kan gjennomføres. Påberoper utleier seg retten til å si opp avtalen uten erstatningsansvar.

 

EVNT. TVISTER:

Ved evnt tvister som ikke lar seg løse i minnelighet, tas saken til Forliksrådet i Trysil Kommune. Uten en løsning der tas saken til Sør-Østerdal Tingrett.

 

PERSONVERN:

Ved bestilling av booking hos utleier godtar leietaker at personalopplysninger kan brukes i markedsføring fra Trysil Fjellbooking. Utover dette behandles opplysningene konfidensielt.


ALLE VÅRE ENHETER ER RØYKFRIE

 

Vi i Trysil Fjellbooking AS ønsker deg velkommen til en flott ferie i Trysil.