Ditt opphold kan avbestilles uten kostnad:
-Dersom du på grunn av Covid 19 er forhindret fra å reise på grunn av reiserestriksjoner (reiseforbud) innført av myndighetene.
-Norske myndigheter innfører restriksjoner på grunn av Covid 19 som medfører at overnatting hos Trysilfjellbooking ikke kan gjennomføres.
-Trysilfjellet stenger alle heiser på grunn av Covid 19.

Oppholdet skal avbestilles, så fort du er gjort kjent med at reisen ikke kan gjennomføres.

For bestillinger gjort via turoperatører eller tredjepart (Booking.com), vil deres avbestillingsregler gjelde.